SKM1865 • MITSUBISHI

SKM1865 MITSUBISHI
N° Original: DENSO 1865A035
EAN 13: 0701575377268

  • MITSUBISHI
    PAJERO FULL / L200 TRITON - TODOS 08>12